Mediátor – Sprostredkovateľ

JUDr. Martin Biskupič

 

 

Aktuálne pôsobenie

 • Nezávislý mediátor; mediačná kancelária BISKUPIČ & CO., registrovaný Ministerstvom spravodlivosti SR v registri mediátorov podľa zákona č. 420/2004 Z. z. o mediácii
 • Mediátor WIPO; registrovaný Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO arbitration and mediation center)
 • Sprostredkovateľ pre kolektívne spory; registrovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní
 • Lektor programu „Mediátor“; Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania

 

Členstvo

 

Publikačná činnosť

 • podnikajte.sk, odborný portál pre podnikateľov
 • wolterskluwer.com, vydavateľstvo pre odborné témy

 

Vzdelanie

 • Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta (Mgr.)
 • Trnavská Univerzita v Trnave, Právnická fakulta (JUDr.)
 • Univerzita Komenského v Bratislave, Centrum ďalšieho vzdelávania, osvedčenie mediátor
 • Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Arbitrážne a Mediačné konanie podľa pravidiel WIPO, certifikát
 • Akadémia Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO ACADEMY) – Všeobecný kurz duševného vlastníctva, certifikát
 • Akadémia humanitných a medzikulturálnych štúdií Edith Steinovej – kurz Lektor, certifikát

Jazyk

 • Slovenský (Český), Anglický

 

Účasť na projektoch a predošlé pôsobenie

 • Slovenská inovačná a energetická agentúra, vedúci právneho oddelenia
 • Slovenská obchodná inšpekcia, metodik
 • Ministerstvo vnútra SR, právny expert, projekt pomoci obetiam trestných činov
 • Ministerstvo hospodárstva SR, analytická činnosť – oblasť trhového dohľadu
 • Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, právny expert – zákon o kurzarbeite
 • Ministerstvo spravodlivosti SR, konzultant – príprava vzdelávacieho programu pre sudcov a mediátorov
 • Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, lektor pre právnu oblasť – projekt Bezplatné dlhové poradenstvo
mediátor